Överlåtelse

När kan jag överlåta min bostadsrätt?


Du kan när som helst sälja din bostad och till vilket pris du vill. Försäljningen ska vara skriftlig. För giltigt köp krävs att köparen godkänns som medlem av styrelsen samt att överlåtelsehandlingen anger köparens och säljarens namn, personnummer, adress, överlåtelsesumma och vilken bostad som avses. Handlingen ska undertecknas av köpare och säljare samt godkännas av make/maka eller sambo. Eventuell pantsättning måste lösas eller överlåtas innan en överlåtelse kan ske. Ett original eller eventuellt en kopia av avtalet ska lämnas till styrelsen tillsammans med ut- och inträdesansökningar beträffande medlemskap.

Vid förfrågan om mäklarbild hänvisar vi till föreningens ekonomiska förvaltare maklare@bblick.se.

Föreningens ekonomiska förvaltare Bredablick Förvaltning nås nås per telefon 010-177 59 00 måndag–fredag kl. 7–16.

De nås även på info@bblick.se

Överlåtelser ska skickas till:
Brf Atlas
c/o Bredablick Förvaltning
Box 24016
400 22 GÖTEBORG

Överlåtelseavgift tas ut med max 2,5 procent av ett prisbasbelopp. Styrelsen kan i enlighet med stadgarna fatta beslut om att sådan avgift tas ut av köparen.