Cyklar i garaget/bicycles in the garage

Vi har fortsatta problem med att cyklar som parkeras i garaget inte står på rätt plats. Alla cyklar som inte står i de cykelrum som finns måste stå i cykelställen. Flera cyklar står nu utanför dessa cykelställ, vilket riskerar skador på både cyklar och våra bilar.

Vi är medvetna om att det är trångt i vårt garage och i våra cykelrum, men vi ser över möjligheter för förändring.

____

We continue to have problems with bicycles parked in the garage not being in the right place. All bicycles that are not in the existing bicycle rooms must be in bicycle racks. Several bicycles are now outside these bicycle racks, which risks damage to both bicycles and our cars.

We are aware that it is crowded in our garage and in our bicycle rooms, but we are reviewing opportunities for change.