Föreningsstämma 2022

Hej alla medlemmar,

Brf Atlas bjuder härmed in till ordinarie föreningsstämma torsdag 12 maj kl. 18.30. Plats för stämman är i Iris Hardar ABs lokaler, adress: Falkenbergsgatan 3, Uppgång A, Plan 4. Vänligen se bifogad kallelse med dagordning.

För att vi ska kunna planera stämman på bästa sätt önskar vi att ni anmäler er närvaro till oss senast söndag 8 maj, anmälan sker till brfatlas1@gmail.com, ange “Anmälan stämma” som ämnesrad och skriv:

Namn:
Lägenhetsnummer (5 siffror):
Antal personer som kommer på stämman.

Hoppas vi ses!
Vänlig Hälsning
Styrelsen Brf Atlas