Inför stämma 2023

Hej alla medlemmar!

Nu börjar det närma sig årsstämma i föreningen – kallelse med tid och datum kommer skickas ut senast två veckor innan. Därmed är det hög tid att skicka in eventuella motioner att ta upp på stämman nu, motioner skickas per mail till brfatlas1@gmail.com alt. läggs i föreningens brevlåda. Sista datum för att skicka in motion är 18 april, eventuella motioner som inkommer efter detta kommer inte tas upp på stämman.

I bifogad länk finns information på hur en motion ska vara utformad för att vara giltig och kunna behandlas på stämman: http://bostyret.se/blogg/motioner-infor-stamma/.

Vänlig Hälsning
Styrelsen