Kameraöverakning garage och soprum

Hej alla medlemmar,

Som ett steg i att förbättra säkerheten i vårt garage och förebygga inbrott har vi nu installerat kameror i garaget, vi hoppas att detta tillsammans med andra åtgärder ska hjälpa oss komma tillrätta med våra inbrottsproblem.

Vi har även installerat en kamera i vårt soprum eftersom detta fortsatt skötts dåligt. Sopor får endast slängas i rätt kärl enligt anvisning, större kartonger ska plattas till och tas isär så de kan läggas i kärlet. Ingenting får läggas på golvet. Hushållssopor slängs i sopnedkasten på gården, övriga föremål som ska slängas som inte hör hemma i något av kärlen hänvisar vi till närmsta sopstation/soptipp. Missköter man sig i soprummet riskerar man att få betala tilläggskostnaderna som föreningen drabbas av på grund av detta.

Vi vill även påminna om att aldrig släppa in okända i vår byggnad - fråga hellre en gång för mycket innan du släpper in någon. Ha rejäla lås på förråden och förvara inte värdesaker i förråden.

Vänlig Hälsning
Styrelsen