Ny ekonomisk förvaltare - Bredablick Förvaltning

Från och med 1 januari kommer vi i Brf Atlas byta ekonomisk förvaltare till Bredablick Förvaltning. Detta innebär att vi kommer få nya inbetalningsuppgifter för våra avgifter. Då vi är en stor förening och det är många uppgifter som ska bli rätt är den första aviseringen som avser jan-mars 2023 något försenad, men vi kommer alla få dessa avier utskickade per post förhoppningsvis innan jul. I kuvertet med tre avier kommer det även finnas information om Bredablick, hur man ansöker om autogiro, e-faktura alt. e-post faktura samt kontaktuppgifter till deras kundtjänst. Ni hittar även mer information på deras hemsida https://bredablickgruppen.se/kontakt/, där finner man även blanketter för andrahandsuthyrning med mera.

Observera att vi kommer få ett nytt bank-giro att betala in till så var noga med att inte betala in till det gamla bank-girot. Nuvarande autogiron och e-fakturor kommer att upphöra att fungera, alla kommer behöva betala in första avin avseende januari manuellt och sedan ansöka om nytt autogiro/e-faktura. Autogiron aktiveras inom ett par veckor, e-faktura först i samband med aviseringen för nästa kvartal.